Mingel på Rudy Loewes utställning med Rudy i förgrunden. I bakgrund väggmålning av grupp människor med slutna ögon, vilandes, och texten Queer Family is often not rooted only in those related by blood. It´s chosen family. We give each other the strength to be our truest selves.

Lämna ett svar